Tüp bebekte genetik tanı (PGT)

Preimplantasyon Genetik Tanı (PGD)  yöntemi sadece tüp bebek tedavisi olan hastalara uygulanabilmektedir, PGD embriyoların kromozomal olarak ya da bilinen bir genetik anormalliğinin var olup olmadığı araştırılması, sağlam embriyoların seçilip, kadına transfer edilmesi işlemidir.PGD  uygulamasının  tüp bebek programında tedavi gören hastalara uygulanmasının sebebi embriyoların laboratuvarda tetkikinin, sadece tüp bebek yöntemi durumunda mümkün olabilmesidir.

PGD, anne ya da baba adayında dengeli translokasyon taşıyıcılığı adı verilen kromozomal bir anormalliğin bulunması durumunda ya da bilinen bir genetik hastalığa ait bir genetik mutasyonun saptanması durumunda önerilir. Anne ve baba adayında kromozomal ya da genetik bir bozukluğun varlığından şüphelenilmesi için tedavide tekrarlayan başarısızlıklar ve gebelik kayıpları sonrası çiftin kromozom analizlerinde anormallik saptanması veya bilinen bir genetik hastalıklı bir çocuğun doğumu veya yakın akrabanın varlığı nedeniyle söz konusu hastalığa neden olan genetik mutasyonun araştırılıp gözlenmiş olması gerekmektedir. Bu durumlarda çifte PGD işlemi uygulanarak kromozomal ya da genetik olarak sağlam embriyolar seçilip transfer edilerek söz konusu hastalık olasılığından arındırılmış bir gebelik elde edilebilir.”

PGD ve PGS amaçlı tüp bebek uygulamalarında tüp bebek merkezleri ile genetik tanı laboratuvarlarının ortaklaşa çalışmaktadır.Söz konusu testler; anöploidi taraması amaçlı, translokasyon taşıyıcılığı gibi kromozomal bozukluklara ya da bilinen tek gen hastalıklarına yönelik olabildiği gibi HLA uyumu amaçlı ve hastaya özgü tek gen mutasyonlarına göre de planlanabilmektedir. Unutulmamalıdır ki PGD sadece çalışılan hastalık için sonuç vermektedir. Analiz sonucu sağlıklı bulunan ve aranan hastalığı taşımayan embriyoların transfer edilmesi, düşük ya da hastalık taşıyan bebek doğurma riskini azaltarak anneyi sağlıklı bir gebeliğe hazırlamış olur.